Despre CCOPA

Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni (CCOPA) este o structură a Universității Babeș-Bolyai care a fost înființată în anul 2021 și care preia tradiția de 15 ani de activitate în acest domeniu a fostului Centru de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri UBB (CCARMA) înființat în anul 2005.

CCOPA înglobează în structura sa 2 direcții complementare: 

  • direcția CARIERĂ
  • direcția ALUMNI

Direcția CARIERĂ oferă servicii de consiliere și orientare în carieră pentru studenții și absolvenții UBB, precum și workshop-uri specifice pentru o mai bună adaptare a lor pe piața muncii.

Direcția ALUMNI se ocupă de relația dintre universitate și absolvenții ei, pentru a pune bazele unei comunități puternice de alumni UBB. Pentru mai multe detalii despre această componentă, puteți vizita site-ul dedicat: alumni.ubbcluj.ro