You are currently viewing Társas hatások a pályaválasztásban

Társas hatások a pályaválasztásban

A karrier dinamikus jellegű, és tükrözi a személyes, szakmai és társas élet dinamikáját. Abban a pillanatban, amikor elhatározzuk, milyen irányt követünk a szakmánkban, és elindulunk ezen az úton, számos tényező befolyásol minket. Ezek között pszichoszociális faktorokat is találunk: a család, a barátok, az iskola, a munkaerőpiac kereslete stb.

A pályaválasztásban a család az egyik legfontosabb tényező, hiszen ez képezi az első fejlődési keretet.

Ebben a keretben alakítjuk ki az első viselkedésmintákat, szokásokat, itt formálódik a személyiség, az értékek, az életkép. A szülők hozzáállása és nevelési stílusa befolyásolja az önbizalmat, az ambíciók irányát, mértékét. A szülők a kezdetektől fogva irányíthatják gyermekeik érdeklődését, egyfelől a játékok kiválasztásával, bizonyos tevékenységek pozitív vagy negatív értékelésével, másfelől az azonosulással, utánzással. Egyik vagy másik iskola mellett is a család dönt, amelyek a fiataloknak fejlődési lehetőségeket biztosítanak; a szülők közvetítik az elvárásokat is, azokat a társadalmi elvárásokat, amelyek megfelelnek a státusuknak.

A társadalmi-gazdasági helyzet fontos szerepet játszik a fiatalok pályaválasztásában.

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor döntés előtt állunk, és a szüleink mellénk állnak, hogy „segítsenek” rajtunk. Bizonyított a szülői befolyás meghatározó volta a gyermekekre pályaválasztáskor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a többi tényező elhanyagolható lenne, esetleg hogy a pályaválasztásban a szülők döntenének helyettünk. Amennyiben a szülők és a gyerekek ugyanazokat az értékeket tartják szem előtt, és az érdeklődési körük hasonló, a szülők befolyása pozitív iránymutató lehet a kamaszok számára. Ezekben az esetekben a család hozzájárulása a pályaválasztási tanácsadási folyamathoz hozzájárulhat a sikeres elhelyezkedéshez.

Problémák merülhetnek fel azonban, ha a szülők és a gyermekek elvárásai ellentmondanak egymásnak.

Ilyen esetekben megtörténhet, hogy a szülők rákényszerítsék gyermekeikre elképzeléseiket, abban a reményben, hogy a gyermekeik beteljesíthetik megvalósulatlan álmaikat, eléretlen céljaikat. Ez megzavarhatja a fiatalt, mert ugyan meg akar felelni a szüleinek, azonban a saját útjára is akar lépni, ami más irányba vezet, mint amit a szülei elképzeltek. A fiatal és a család elképzelései közötti ellentmondás gyakran feszültségehez, bizonytalansághoz vezet, mert a szakmaválasztás előtt álló személy elbizonytalanodik saját érdekei, értékrendje tekintetében.

A szülői beavatkozás mértéke függ a hagyományhoz való viszonytól és a pályaérettségtől.

Amikor a család megpróbálja befolyásolni a fiatal pályaválasztását, a hagyományos értékrendhez való viszony befolyásolhatja a beavatkozás mértékét. Azok a hagyománykövető fiatalok, akik jelentőséget tulajdonítanak a hierarchikus kapcsolatoknak, juniornak érzik magukat, a szülők a rangidősek, és ebben a megközelítésben a szülők szava nyomatékosabb. Ezek a személyek gyakran függenek a családjuktól, és nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy önálló döntést hozzanak.

A pályaérettség azt jelenti, hogy az ember hajlandó helyes döntéseket hozni választott hivatásával kapcsolatban, és képes a munkával kapcsolatos feladatok elvégzésére. A pályaérettség alacsony szintjén álló emberek nem elkötelezettségből választanak szakmát, ezért könnyen befolyásolhatók.

A társas befolyás a pályaválasztásban egy olyan aspektus, amelyet nem tudunk és nem is szabad elkerülnünk. Az ember társas lény, természetes tehát, hogy megosztja elképzeléseit és gondolatait az őt körülvevőkkel, azok pedig általában tanácsokat adnak neki. Az életünk azon szakaszában, amikor pályát kell választanunk, a szülők adhatnak útmutatást, mivel ők már átestek ezen a bizonytalan és kérdésekkel teli időszakon, de fontos tisztában lennünk azzal, hogy mit akarunk elérni, mik az érdekeink, és milyen értékeket követünk. Ezek az aspektusok hasonlóak lehetnek azokhoz, amelyeket a szülők követnek, de akár teljesen el is térhetnek.

Ha szeretnéd megtudni, mik a szakmai érdekeid, mik a fontos értékek, milyen karrier illik hozzád, milyen pályát érdemes követnek, és hogyan hozz döntést a karrieredről a téged körülvevők befolyása keretében, a pályaválasztási tanácsadás segíthet.