Rapoarte de activitate

2021

2020

Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri este o structură a Universității BabeșBolyai înființată în anul 2005. Ea se adresează studenților și absolvenților UBB, precum și elevilor prin serviciul de orientare profesională. Centrul este acreditat de către AJOFM pentru a desfășura activități de informare și consiliere profesională și servicii de mediere a muncii pe piața internă.
În anul 2020 activitatea centrului s-a desfășurat în mare parte online, datorită restricțiilor COVID.

Pe lângă transferarea activității în mediul online, s-a făcut o schimbare și în partea de servicii oferite, elaborându-se tematici, servicii și proiecte noi, care să susțină studenții în această perioadă. În continuare se vor prezenta aceste activități și proiecte conform specificului lor.

1. Direcția Carieră
În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri au avut loc în anul 2020 în total 516 ședințe de consiliere de care au beneficiat 196 de persoane. Prisma acestor ședințe de consiliere se întinde de la întâlniri unice de testare de valori sau aptitudini, respectiv discuția unor dificultăți punctuale până la procese de consiliere de durată mai lungă pentru clarificarea deciziei în carieră sau elucidarea cauzelor unor dificultăți întâmpinate în primii pași ai drumului profesional.

S-au organizat în total 14 grupuri de suport, la care au participat în total 155 de studenți. Aceste grupuri s-au desfășurat pe perioadă determinată, ori pentru a ajuta studenții să facă față provocărilor sesiunii și licenței online, ori pentru a dezvolta mai departe abilitățile și deprinderile țintite de către workshopuri și webinarii.

2 În cadrul centrului, s-au organizat în total 26 de workshopuri/webinare pe diferite teme de actualitate sau relevante pentru studenți (mod de alegere al masteratului, importanța voluntariatului, decizii de carieră etc.), la care au participat 915 de persoane:
1. Managementul timpului, 16 aprilie 2020
2. Motivație, 24 aprilie 2020
3. Academic writing, 28 aprilie 2020
4. Cum învăț pentru examenele online?, 30 aprilie 2020
5. Învățare autoreglată, 4 mai 2020
6. Lecții de antreprenoriat, 7 mai 2020
7. CV-ul și interviul de angajare, 12 mai 2020
8. Susținerea lucrării de licență, 15 mai 2020
9. Pune-ți obiectivele în ordine, 22 mai 2020
10. Impactul perfecționismului asupra preformanței noastre, 4 iunie 2020
11. Cum menținem balanța facultate-voluntariat-job?, 9 iunie 2020
12. Managementul timpului, 12 iunie 2020
13. De ce să țin cont când aleg masteratul?, 16 iunie 2020
14. Fii productiv peste vară!, 19 iunie 2020
15. Ce e cariera perfectă și unde o găsesc?, 30 iunie 2020
16. Strategii de învățare eficientă, 17 noiembrie 2020
17. Mangementul timpului, 19 noiembrie 2020
18. Așteptări legate de carieră, 25 noiembrie 2020
19. Cum luăm decizii de carieră?, 26 noiembrie 2020
20. Procrastinarea, 27 noiembrie 2020
21. Strategii de învățare eficientă, 1 decembrie 2020
22. Scriere academică, 7 decembrie 2020
23. Strategii de învățare, 8 decembrie 2020
24. Strategii de motivare, 9 decembrie 2020
25. Redactarea unui CV, 11 decembrie 2020
26. My winter road – autocunoaștere profesională, 14 decembrie 2020

3. Activitatea desfășurată în centru este susținută de munca voluntarilor și studenților care aleg să își desfășoare stagiul de practică aici. În anul 2020 s-a colaborat cu 10 voluntari, care s-au implicat în redactarea și editarea materialelor publicate, respectiv în consilierea propriu-zisă – în funcție de competențele și stadiul de studii. În afară de ei un total de 85 de studenți și-au efectuat stagiul de practică la centru, majoritatea lor fiind studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.
Pe lângă activitatea de consiliere în carieră, grupuri suport și webinarii, s-au publicat pe site-ul consilierecariera.ubbcluj.ro, respectiv pagina de Facebook a centrului (facebook.com/CCOPA.UBB) un total de 13 articole în tematica consilierii. O altă activitate complementară consilierii a fost jocul online My Winter Road, un joc de autocunoaștere cu accent pe aspecte relevante în decizia de carieră.
În septembrie 2020 a demarat programul Student to Student Team (sts.ubbcluj.ro) un program destinat studenților din anul I, care are ca scop creșterea angajamentului studenților, a coeziunii, a motivației, a formării și valorizării identității de student UBB. Programul este realizat în colaborare cu Centrul de Consiliere Student Expert. Programul a pornit cu un training de teambuilding online de 3 zile la care au participat peste 1600 de studenți din anul I. Trainingul a fost suținut de 140 de traineri, majoritatea studenți din ani mai mari de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educției, respectiv Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Trainerii au fost formați de către psihologi premergător trainingului de teambuilding. Programul Student to Student Team continuă prin grupuri de mentorat, care sunt conduse de către mentori studenți din ani mai mari. Aceste grupuri, din care fac parte studenții din anul I, se întâlnesc regulat, dar țin legătura și între întâlniri pentru a discuta orice problemă întâmâmpinată.

La cele 15 facultăți implicate în proiect se lucrează în 166 de grupe de mentorat coordonate de 398 de mentori la care participă 1450 de studenți din anul I. În cadrul Student to Student Team s-a organizat și un joc online cu scop caritabil intitulat Xmas Party. În cadul jocului, echipele constituite din boboci și mentori au rezolvat o serie de provocări, iar echipele câștigătoare au avut ocazia să ajute alți studenți din anul I, care din cauza dificultăților materiale nu au avut aparatura necesară studiilor online eficiente. Mulțumită unor sponsorizări, am reușit să donăm 5 laptopuri și 2 căști cu microfon.

2. Direcția Alumni și Direcția Relația cu Mediul de Afaceri
Prin intermediul paginii web a direcției Alumni din cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri, dar și prin intermediul rețelelor de socializare online (Facebook, Twitter, LinkedIn) s-a promovat centrul și universitatea. Pe pagina de Facebook dedicată Alumnilor UBB (facebook.com/Alumni-Babes-Bolyai) au existat peste 30 de postări. S-au
realizat 2 seminarii online cu participare alumni, respectiv 6 acțiuni de promovare a comunității alumni. S-a realizat un site dedicat comunității alumni: alumni.ubbcluj.ro

Tot în cadrul Direcției Alumni s-a lucrat la o serie de profesiograme, care să ajute la coordonarea activității de consiliere în carieră cu cea a relației cu alumni, respectiv cu mediul de afaceri.
Aceste profesiograme s-au dezvoltat din profilele ocupaționale a specializărilor din cadrul facultăților Universității, la care s-au adăugat feedback-urile primite din partea partenerilor alumni, care lucrează în profil. S-a elaborat un total de 270 de profesiograme, care sunt folosite în cadrul activității centrului. Pe parcursul anului 2020, Direcția Mediul de Afaceri a CCARMA a desfășurat următoarele activități:

  • încheierea a unui număr de 7 contracte de colaborare, cu scopul de a promova evenimente, programe și locuri de muncă, în rândul studenților și absolvenților UBB; Asociația Școala de Valori – Programul Laboratorul de Cariere, SC Auchan Romania SA, AJPIS Cluj – proiectul național INTESPO, Asociația Junior Achievement of Romania, programul educațional JA Universitatea Antrzprenorială, Reimagine Education –
    Programul Future-Construiește cu pasiune;
  • identificarea și contactarea potențialilor colaboratori;
  • vizite și întâlniri cu potențiali colaboratori;
  • întocmirea unei baze de date a colaboratorilor existenți (perioada și scopul colaborărilor) și a colaboratorilor potențiali;
  • întocmirea unor mape de prezentare a serviciilor CCARMA;
  • postarea afișelor de promovare a locurilor de muncă, conform contractelor de colaborare încheiate, la avizierele facultăților;
  • împărțirea flyer-elor de promovare a locurilor de muncă, conform contractelor de colaborare încheiate, în rândul studenților UBB.

3. Biroul de Voluntariat
Din august 2020, Biroul de Voluntariat al Universității Babeș-Bolyai a funcționat în cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri. În anul 2020, în cadrul programului ”Voluntar la UBB”, au fost încheiate 456 de contracte de voluntariat noi, acesta fiind cel mai mare număr de contracte de voluntariat încheiate într-un an, de la începutul implementării Legii voluntariatului (nr 78/2014), și a Regulamentului de Voluntariat la UBB (Hotărâre Senat 29 septembrie 2015). S-a înregistrat o creștere cu 14% a numărului de voluntari implicați în activități desfășurate la UBB, având în total peste 750 de voluntari, care au efectuat în total 107.643 ore de activitate. Tot în decursul anului au fost eliberate 268 certificate de voluntrariat.

Majoritatea voluntarilor UBB, conform rapoartelor înaintate de către coodonatorii de voluntari, au obținut pentru activitatea realizată de-a lungul perioadei contractuale calificativul foarte bine sau excelent. Dacă în prima parte a anului 2020, poate ca o cauza a debutului pandemiei de Covid-19, au fost încheiat un număr mic de contracte de voluntariat, în a doua parte a anului, o dată cu începutului noului an universitar 2020-2021 și cu demararea Programului Student to Student Team și a altor proiecte desfășuate la Biroul pentru Studenții cu Dizabilități, Clinica Universitară Psytech, Muzeul de Zoologie (și a altor structuri) au fost încheiate 369 de contracte.
Pentru mare parte din voluntari, aceste activități au însemnat, de fapt, dezvoltarea unor aptitudini și calități precum: corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate, creativitate, aptitudini analitice, aplicate și de comunicare, echilibru emoțional, constanță în atitudini și manifestări, abilități de muncă în echipă, competențe de comunicare sau cunoașterea unor domenii conexe, au oferit suport colegilor studenți din anul I, și-au dezvoltat abilități și competențe de muncă în echipă, seriozitate și punctualitate, comunicare asertivă, oferire și receptare de feedback, gestionarea timpului, implementarea activităților de tip team building și gestionarea grupelor în mediul online, și-a însușit îndrumarea spre a crește angajamentul studenților, a coeziunii, a motivației, a formării și valorizării identității de student UBB.

4. Schimbări în structura organizațională
Prin hotărârea Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 17.905/14.12.2020, având în vedere adresa Rectoratului nr. 17.672/08.12.2020 privind aprobarea noii organigrame a Universității Babeș-Bolyai, a fost înființată Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți. Activitatea centrului a fost reorganizată, el funcționând sub numele de Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni. Direcția Relația cu Mediul de Afaceri a fost mutată la Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv.

 

Pentru a citi raportul complet, CCOPA, folositi documentul de mai jos:

Raport de activitate CCARMA 2020